Friday, November 12, 2004

Cat tieng khoc chao doi

Tun iw của bố mẹ,

Mẹ sinh con khi mới được 37 tuần 2 ngày. Khi cô hộ sinh đưa con cho mẹ, trán và 2 bàn chân của con tím quá nhưng con thật đáng yêu…
Con về nhà ngay sau khi chào đời được 16 tiếng, vào lúc 13.15’ ngày 1/11/2004

No comments: