Thursday, December 02, 2004

Lan dau cat toc
Lần đầu tiên con được cắt tóc: 31/11/2005: con mới đầy tháng mà tóc dài và đen nhánh.. Bố mẹ để món tóc mới cắt dưới gối của con gần 1 tháng vì sợ con “nhớ” tóc lại khó ngủ thì bố mẹ cũng mất ngủ theo :D

No comments: