Tuesday, February 15, 2005

Tun lam nguoi mau tai Studio


3,5 tháng- Tun làm người mẫu tại 2 studio liền, nhưng mà "người mẫu" ngồi chưa vững nên toàn phải mẹ bế để chụp, sau đó là nhờ đến khả năng cắt dán của Đức Hollywood :)
No comments: