Wednesday, May 25, 2005

2 Chiec rang dau tien
6 tháng: Con nhú 2 chiếc răng đầu tiên (răng cửa bên dưới) vào ngày 1/5/2005. Con biết chu miệng phun mưa phì phì.

Con tự lật vào ngày 22/5/2005- mẹ đã mong đợi ngày này đã từ rất lâu bởi con lật rất muộn so với những bạn cùng lứa tuổi đấy :(


No comments: