Thursday, June 30, 2005

Tun be ti tap noi

8 Tháng (6/6/2005)- con biết gọi "bà, bà", tiếc là ko kịp ngày 1/6 để chúc mừng SN bà ngoại con nhỉ?
Con đã biết đòi theo bố mẹ, khóc khi bố mẹ bibi con, mừng khi bố mẹ đi làm về. Sáng sáng con dậy "tập thể dục" ở sân sau nhà bà ngoại, vừa để hít thờ không khí vừa để chống còi xương mừ! :)

No comments: