Wednesday, August 31, 2005

10 thang tuoi
Ngày 26/8/2005: con bắt đầu thích chơi trò "làm xấu", cái mũi thì nhăn lại, môi thì cong cong, iw quá là iw!

No comments: