Saturday, December 31, 2005

14 thang


14 tháng, con biết chỉ các bộ phận cơ thể, biết chơi đá bóng. Nhiều hôm buổi đêm thức giấc, con bật dậy đi tìm bóng rùi sút ào ào mấy tiếng đồng hồ :0


Ngày 26/12/2005, con lần đầu tiên gọi “Mẹ Hương ơi” thật là ngọt ngào :)! Mẹ cảm động lắm lắm, Mẹ iw con nhìu nhìu lắm Tun à!

No comments: