Tuesday, March 27, 2007

Tun tap lac eo!

Hic.. Mẹ định post cái đoạn phim này lên với chủ đề Tun tập lắc eo phòng chống bệnh béo phì và bụng cóc bù, nhưng rùi chưa kịp làm thì con ốm- tọp luôn 1kg. Giờ thay đổi chủ đề thành: "RÈN LUYỆN THỂ THAO- BẢO VỆ SỨC KHỎE- KHỎE ĐỂ ĐẤM LƯNG CHO BỐ", thế có được ko hả Tun tồ? :))


No comments: