Thursday, March 31, 2005

Tron` 5 tha'ng


Tháng này mẹ bắt đầu phải đi làm trở lại. Ban đầu mẹ cũng lo lắm, nhưng rùi nhờ có bác Phương, Cụ, chị Thái và chị Thanh nên mọi việc đều ổn cả. Sáng sáng mẹ con mình "hành quân" sang nhà bácc Phương với cả đống túi to túi bé lỉnh kỉnh. Bác Phương đảm trách quản lý cả tiểu đội vì hiện giờ bác đi làm 1 tuần có 2 buổi thôi mà (những buổi bác đi làm thì tiểu đội lại tập kết bên bà ngoại với tiểu đội trưởng CỤ KIM :P)


No comments: