Tuesday, December 04, 2007

Luyện tiếng Anh


Sáng nay cũng như mọi ngày, đúng 7h là Mẹ tớ gọi tớ dậy để chuẩn bị đi học. Tớ đang ngon giấc, mắt nhắm mắt mở nhưng sực nhớ là tối qua về chưa ôn bài nên tớ dõng dạc: "Ép-pồ là quả táo, an-tờ là con kiến"!!! Bố Mẹ tớ choáng quá, bởi tớ đã học tiếng Anh ở trường được 2 buổi rồi, nhưng tớ bí mật chẳng kể gì với Bố Mẹ tớ cả!

No comments: