Sunday, April 06, 2008

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên


Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Tớ tự vẽ mà ko cần có sự hướng dẫn nào. Vẽ xong, để giải quyết vấn đề bản quyền, tớ còn ký loằng ngoằng mấy nét rồi quay sang giới thiệu với Bố Mẹ: Đây là tên của Tun đấy nhé! Hehehe

No comments: