Tuesday, May 25, 2010

Tạm biệt gấu misa nhé, mai tôi vào lớp 1 rồi...

Bé đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Áo dài nết na:
Các bạn zai lớp Gấu Pooh cùng các tác phầm nghệ thuật của mình: