Monday, July 19, 2010

Hè 2010

Từ hôm thi xong tới giờ, 4 cái weekend con đều ko có ở Hà Nội. Tuần 1 con về quê, tuần 2 đi Kim Bôi, tuần 3 đi Đà Nẵng, tuần 4 là đi Hải Thịnh.
Hè này, con đã lớn lên rất nhiều, ăn ngoan, đi chơi ngoan, vui vẻ và biết vâng lời. Con nhờ có sự trợ giúp của 2 phao tay đã có thể tự vùng vẫy cả buổi ngoài bể bơi. Bể bơi ở PG năm nay lại ngăn 1/3 bể thành chỗ nước 0,8m nên các bạn tầm tuổi con rất thích, vì cái bể trẻ con kia thì nông quá, chắc chỉ khoảng 40cm nên chỉ lội được thôi. Ra biển, con cũng đã dám ra tận chỗ nước sâu tới ngực con, rồi quay lưng hứng sóng tràn qua đầu.. Có thể với nhiều bạn thì đó là "phình phường thôi" nhưng với con đấy là 1 sự tiến bộ lớn! :)


No comments: