Sunday, September 20, 2009

Đi chơi công viên nước

Tun tồ của Bố Mẹ càng lớn càng nhát nước. Lúc Tun 18 tháng, đi Đà Nẵng, Tun phi ầm ầm xuống biển, cả ngày lượn bể bơi rồi jacuzzi không biết chán, thế mà năm nay Tun chỉ dám chơi ở bể bơi trẻ em (sâu độ 60cm) hoặc ra biển thì chỉ là chỗ nào nước ngấp nghé bắp chân! Hè này dịch bệnh nhiều nên con cũng ít được đi bể bơi. Con tuy sợ các khu vực nước sâu, chỗ mà chân con không chạm được tới đất, nhưng con lại rất thích đi công viên nước Hồ Tây.

Chiều nay, Bố Mẹ và bác Phương bác Cường đưa Tun Cua đi công viên nước. Lần đầu tiên con dám xuống chơi và vùng vẫy ở khu Dòng Sông lười mà không cần có Bố Mẹ giữ phao. Cũng lần đầu tiên con chơi được mấy cái cầu trượt ở khu vực của trẻ em. Đó cũng là 1 sự tiến bộ lớn. Những lần trước đi con chỉ dám chơi ở bể tạo sóng với mấy cái bể nông toèn toèn của trẻ con. Mẹ và bác Phương cũng tranh thủ chộp vài kiểu ảnh cho 2 chị em con đây

No comments: