Sunday, July 27, 2008

Vạn Chài resort

Tuần rồi Tun được đi tắm biển ở Sầm Sơn. Chỉ 4 ngày thôi mà bố mẹ mệt lử cù tử với con vì con quá bướng bỉnh, nói năng bậy bạ và ăn uống thì ôi thôi rồi là ngậm! 1 ngày 2 trận đòn roi quát tháo khiến bố phải than trời: Đi nghỉ gì mà mệt hơn cả đi làm! :(No comments: